Facebook Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) Instagram Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) Pinterest Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) Twitter Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) YouTube Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) ons fi lmpje image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Layer 1 Slice 1 Created with Sketch. Layer 1 Slice 1 Created with Sketch.
opticien aan huis? Bel 0341 253 383
Disclaimer

Disclaimer

algemeen
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Optiek Kale aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Optiek Kale of bij derden welke met toestemming (veelal onder licentie) dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Optiek Kale. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Optiek Kale.

Wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik van (beeld)materiaal ontvangt u zonder verdere aankondiging een nader te bepalen geldboete van Optiek Kale voor ieder artikel en gebruikt beeld. Er wordt hierbij o.a. gebruik gemaakt van digitale vingerafdrukken.

De partijen die alleen Optiek Kale toestemming hebben gegeven hun (beeld)materiaal te gebruiken voeren strenge controles uit op onrechtmatig gebruik en zullen u daarvoor rechtstreeks aansprakelijk stellen.